Nordsjællands Landbrugsskoles Fond

Nordsjællands Landbrugsskoles Fond

 

Historien

Slangerup landbrugsskole blev oprettet i 1913 af fortstander Oluf Jensen på Højagergård med ca. 58 ha mellem Gørløse og Slangerup, som blev drevet her indtil 1964. De sidste 18 år under navnet Nordsjællands landbrugsskole. Landbrugsskolen blev på dette tidspunkt nedlagt og senere afhændet.


Ved salget blev det bestemt, at de tiloversblevne midler på ca. 300.000 kr. skulle udgøre kapitalgrundlaget i Nordsjællands landbrugsskoles fond, hvor de nordsjællandske landboorganisationers formænd udgør bestyrelsen. Dette skete i 1966.

 

I april 2002 modtog Nordsjællands landbrugsskoles fond en arv på ca. 1.250.000 kr. efter gdr. Frede Frederiksen, som gennem mange år drev et mønsterlandbrug ved Allerød. Frede Frederiksen havde stor indsigt i lokale forhold og sad i en årrække i repræsentantskabet for Nordsjællands landboforening.

 

I 2004 er Peter og Ellen Hansens mindelegat for unge landmænd lagt sammen med Nordsjællands landbrugsskoles fond med denne som fortsættende fond.

 

Arven og sammenlægningen indebærer, at fondens samlede kapitalgrundlag i dag er 2,8 millioner kr.
 

Nordsjællands Landbrugsskoles Fond

Tjærebyvej 5, 3400 Hillerød