Nordsjællands Landbrugsskoles Fond

Nordsjællands Landbrugsskoles Fond

 

Hvem kan søge?

Nordsjællands Landbrugsskoles Fond har et samlet kapitalgrundlag på ca. 2,8 millioner kr.

 

De årlige rente- og udbytteindtægter ca. 125.000 kr. uddeles efter bestyrelsens beslutninger i overensstemmelse med fundatsens bestemmelser, fortrinsvis til støtte for uddannelse indenfor landbruget i ind- og udland samt endvidere til landbrugsvidenskabelig virksomhed i ind- og udland.


Ved uddeling af legatmidler skal ansøgere med tilknytning til Nordøstsjælland samt Hornsherred og støtte til formål for Nordsjællands Landboungdom have fortrinsret. Ved Nordøstsjælland samt Hornsherred forstås kommunerne Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal. Ansøgere, der er født i eller har boet mindst 10 år i Fredensborg kommune, kan tildeles ekstra legater. Uddelingerne sker alene efter bestyrelsens skøn.

 

I henhold til skattekontrollovens §7 B skal det bemærkes, at den udbetalte støtte er B-indkomst for modtageren.
 

Nordsjællands Landbrugsskoles Fond

Tjærebyvej 5, 3400 Hillerød